Contra-indicaties voor plaatsing:

Contra-indicaties voor wonen in Driestroomhuis Romsicht is in het kind gelegen problematiek waarbij de inschatting is dat de gevraagde en benodigde begeleiding niet binnen een gezin geboden kan worden.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Kinderen met een seksueel overschrijdend gedrag;
  • Kinderen ongecontroleerd, grensoverschrijdend gedrag;
  • Kinderen met agressief destructief gedrag waarbij ze onveilig zijn voor zichzelf en/ of anderen;
  • Kinderen met een meervoudige handicap;
  • Wanneer de vraag van het kind en het aanbod van het Driestroomhuis niet goed bij elkaar passen.