Geef me de vijf & auti-communicatie

Geef me de vijf & auti-communicatie:

Geef me de vijf is geschreven voor ouders/opvoeders. De methode is gericht op kinderen met autisme of een licht verstandelijke beperking. In de methode wordt beschreven dat het helpend kan zijn bij alle kinderen, met of zonder beperking. In de methode geef me de vijf staat duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal. Met geef me de vijf bedoelen ze: wie, wat, waar, wanneer en hoe? Door deze vijf te beantwoorden is de situatie voor het kind duidelijk en kan het kind duidelijk communiceren. De methode heeft ook vijf pijlers, namelijk:

  • Begrijpen;
  • Positief contact;
  • Basisrust creëren;
  • Problemen oplossen;
  • Ontwikkeling bevorderen.

(Bruin, 2004)

Auti-communicatie is een vervolg op de methode geef me de vijf. Auti-communicatie is gericht op effectieve communicatie tussen kinderen met autisme en/of een andere beperking. In deze methode is wederom beschreven dat het helpend kan zijn bij alle kinderen, met of zonder beperking. Duidelijkheid en voorspelbaarheid staat weer centraal. De technieken in deze methode helpen de ouder/opvoeder effectief communiceren met het kind (Bruin, Auti-communicatie, 2012).

 

Bibliografie

Bruin, C. d. (2012). Auti-communicatie. Doetinchem: Graviant educatieve uitgaven.

Bruin, C. d. (2004). Geef me de 5. Doetinchem: Graviant educatieve uitgaven.

Databank effectieve sociale interventies . (2017, maart). Methodebeschrijving oplossingsgericht werken. Opgeroepen op 11 08, 2019, van Movisie: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijving-oplossingsgericht-werken-in-sociaal-werk.pdf

van Loo, F. v. (2013). Basisboek Mediërend leren. Amsterdam: Uitgeverij Boom.