Doelgroep

Wij richten ons op kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Bij plaatsing wordt bekeken of kleinschalig wonen passend is voor het kind. Onze visie is gericht op een zo normaal mogelijke gezinssituatie. Dit maakt dat wij graag een balans zoeken met betrekking tot geslacht, leeftijd en zelf redzaamheid.

In het geval van een nieuwe aanmelding kijken wij samen met onze gedragswetenschapper en de hoofdbehandelaar van Driestroom, of het kind past in onze gezinssituatie en wordt er overwogen het kind wel of niet te plaatsen in ons Driestroomhuis.

Aanmelding van een mogelijke plaatsing loopt via het Driestroomloket. Voor overige informatie of vragen over aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen.